Gospodarstwo realizuje projekt pt ”Rekompensaty wodnośrodowiskowe”

Gospodarstwo realizuje projekt pt ”Rekompensaty wodnośrodowiskowe”

Drukuj

Operacja polegać będzie na wypełnianiu w Gospodarstwie Rybackim Sławomira Winieckiego w Rybowie, przez 5 kolejnych lat, wymagań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, realizowanej w 2 pakietach

Pakiet 1 – podstawowy obejmujący łączne i nieprzerwane realizowanie wszystkich poniższych wymagań:

a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb,
b )wykaszanie nie mniej niż połowy długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do dnia 15 września;

Pakiet 2 – rozszerzony obejmujący wypełnianie wymagania:

a) produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ilości co najmniej 3,75% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.

Realizowane zobowiązania mają na celu promowanie akwakultury zasobooszczędnej i zrównoważonej środowiskowo przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego.Grupą docelową są producenci akwakultury i podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu i hodowli ryb.

Celem operacji jest promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska lub wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie lub hodowli ryb.
Wskaźnikiem realizacji projektu są działania przyczyniające się do dobrego stanu środowiska, obejmujące odbudowę przyrody, zachowanie, ochronę ekosystemów, różnorodności biologicznej,
zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Wartość operacji to 82 580,50zł, przy czym współfinansowanie z Unii Europejskiej w ramzch EFMRA wynosi 57 806,35 zł

Adres strony internetowej programu: www.rybactwo.gov.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Kod antysapmowy
Odśwież