Regulamin łowiska

Drukuj

Regulamin obowiązujący na łowisku w Rybowie

Łowienie na łowisku Rybowo możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

Zasady połowu na łowisku specjalnym:

1. Zbiornik dopuszczony jest do użytkowania tylko dla posiadaczy ważnej licencji na połów. Sprzedaż licencji prowadzi właściciel/opiekun łowiska. Zakup licencji, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania przedstawionych poniżej zasad korzystania z łowiska.

Na stanowisku mogą przebywać tylko osoby wykupujące licencję, za osobę towarzyszącą (osoba taka może łowić w ramach limitów dysponenta) należy dopłacić 10 zł/osobę.

2. W ramach licencji "karpiowej" dozwolone jest łowienie na dwie wędki, możliwe jest wywożenie zestawów i nęcenie z środków pływających. Licencja karpiowa obejmuje połów tylko metodą włosową. Możliwe jest przechowywanie złowionych karpi, jedynie w specjalnie do tego celu przystosowanych workach karpiowych. Ze względu na dobro ryb prosimy przechowywać złowione okazy karpi jeśli to możliwe nie dłużej jak 12 godzin, a amury nie dłużej jak 3 godziny.

3. W ramach wykupionej licencji, jednorazowo można zabrać ryby z gatunków:
- płoć b.o
- leszcz b.o
- krąp b.o
- karaś srebrzysty b.o.
- karaś złoty od 15cm. 10szt.
- karp 2szt. od 35 do 55cm długości
- szczupak 1szt. od 45 do 65cm długości
- sum 1szt. od 70 do 90cm długości

inne gatunki (w tym węgorz ) znajdują się pod całkowitą ochroną i w przypadku ich złowienia należy po ostrożnym odhaczeniu natychmiast je wypuścić, tak samo należy postępować w przypadku przekroczenia limitu połowu. Limitów nie można łączyć, zabronione jest również dokonywanie podmiany ryby wcześniej przeznaczonej do zabrania.

4. Wszystkie ryby przeznaczone do zabrania należy zgłosić i okazać opiekunowi łowiska przed zakończeniem połowu. Do tego czasu należy przechowywać je w siatkach (z obręczami ) a karpie i amury przeznaczone do wypuszczenia w workach karpiowych. Siatki lub worki umieszczamy w odpowiedniej odległości od brzegu zapewniając ich całkowite zalanie wodą (dociążanie i odpowiednio długie linki mocujące są obowiązkowe). Ryby po okazaniu opiekunowi przed zabraniem należy zabić (zabijanie i patroszenie ryb dozwolone jest w specjalnie wyznaczonym dla celu miejscu, dokonywanie tych czynności na stanowisku jest zabronione, ze skutkiem odmowy sprzedania następnych licencji i wpisaniem na tzw. "czarną listę"). Za zgodą właściciela/opiekuna łowiska limity ilościowe, mogą ulec zmianie za dodatkową opłatą. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany limitów i wymiarów ochronnych. Związane jest to z prawidłową gospodarką rybacką w zbiorniku.

5.
Na całym brzegu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholi wysokoprocentowych, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew roślin i krzewów, łamania gałęzi, używania podpórek pod wędki z gałązek, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC, itp. . Namioty można rozbijać na stanowisku, tylko po uprzednim uzgodnieniu warunków z opiekunem łowiska.

6. Wędkarze korzystający z licencji "Karpiowej" szczególnie zobowiązani są posiadać następujący sprzęt:

:: podbierak o odpowiednio dużym rozstawie ramion (~ 1 metra)
:: matę karpiową (wymóg bezwzględny)
:: specjalistyczny worek do przetrzymywania karpi (wymóg bezwzględny)
:: żyłkę o średnicy nie mniejszej niż 0,30 mm (przy połowie z gruntu)
:: haki o minimalnym rozmiarze "6" (przy połowie z gruntu)
:: w przypadku łowienia z tzw."wywózki" wymogiem bezwzględnym jest stosowanie przyponu strzałowego wykonanego z materiału "mono" ( żyłka o średnicy minimum 0,45mm, fluorocarbon itp.) o długości min. 8m. Brak przyponu strzałowego na zestawach karpiowych uniemożliwia korzystanie ze środków pływających.

UWAGA!!! Prosimy o ograniczenie używania zanęt innych jak kukurydza, prażone konopie i kulki proteinowe, z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania niezbędnego minimum ilościowego. Zabrania się wyrzucania pozostałych na koniec łowienia zanęt do zbiornika!

7. Osoby odwiedzające łowisko i karpiarzy łowiących na poszczególnych stanowiskach z dniem 3 maja 2014 roku mają bezwzględny ZAKAZ WJAZDU samochodami na teren łowiska. Pojazdy mogą zostawiać przed zjazdem na łowisko tuż obok ustawionego ZNAKU ZAKAZU.


8.
Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usunięcie z łowiska bez zwrotu kosztów a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości.. Na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli i pływania sprzętem wodnym poza osobami do tego uprawnionymi. Właściciel/opiekun łowiska jak i osoby przez niego wyznaczone mają prawo kontroli zachowania zasad i rozstrzygania, w kwestiach spornych w nich nie wymienionych.

UWAGA!!!
Wykupując licencję wyrażasz zgodę na dokonywanie przez opiekuna łowiska, lub osób przez niego wyznaczonych kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w przypadku podejrzenia o zabranie ryb ponadlimitowych lub innego niewłaściwego zachowania.Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

9. Od 1 kwietnia 2017 roku na łowisku wprowadzamy obowiązek posiadania kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych.